Close Network

Kund: Close Network |http://getclose.se

Nätverket Close ville skapa en separat sida för att nå nya potentiella medlemmar. I samarbete med designbyrån Bon Voyage hjälpte vi Close med en sida för deras chefsnätverk. Sidans fokus ligger på att vara välkomnande för kunder som är intresserade de tjänster Close erbjuder.

Nyckelpunkter

  • Koncept & Design: Bon Voyage
  • Utveckling: The Shipyard
  • Tekniker: WordPress
Chefsnätverket Close