Resurs Jobs

Kund: Resurs Bank |https://resursjobs.com/

Resurs Jobs är en rekryteringssite för företag inom Resurs Holding-gruppen.

Briefen var att skapa en portal för jobbsökare som integrerar med ReachMee för att hämta ut aktuella jobbannonser.

Designen är skapad internt av Resurs Banks designers och UX-designers.

Eftersom det finns ett antal olika återkommande element i designen så valde vi att skapa dem som separata delar av innehåll som kan återanvändas.
Sidlayouterna är dynamiska vilket tillåter redaktören att lägga till och sortera om komponenter på sidan. Innehållet i komponenterna kan redigeras separat och uppdateras på alla sidor där det används.

Integreringen med ReachMee fungerar med en periodisk synkronisering så att man kan automatiskt fördela upp annonserna på region och företag.

Nyckelpunkter

  • Återanvändbart innehåll
  • Flexibel layout
  • Integrering med externa tjänster
Case Resurs Jobs - Resurs Holding